KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Kostol Svätej Rodiny sídlisko Juh v Trenčíne

     Základným motívom je sediaca Panna Mária s dieťaťom, ktoré pozdvihuje zo svojho klina. Postava sv. Jozefa, pestúna a skromného ochrancu Svätej Rodiny je takmer skrytá v pozadí. Jozefova tvár vedľa hlavy Panny Márie sa obracia k malému Ježišovi.

 

vitráž na oltárnej stene

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK