KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Kontakt

 

Môžte nás kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese trencin.juh@fara.sk

Mgr. Jozef Varhaník, Námestie Svätej Rodiny 2, 911 08 Trenčín.
- tel. 0326400118

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK