KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Liturgický kalendár

16.9. Pondelok
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníci

17.9. Utorok
Féria

18.9. Streda
Féria

19.9. Štvrtok
Féria

20.9. Piatok
Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov

21.9. Sobota
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

22.9. Nedeľa
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK