KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Oznamy na 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, KRISTA KRÁLA, 24.11.2019

     Dnes slávime 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ.

     MARIÁNSKE VEČERADLO BUDE V PONDELOK po večernej sv. omši.

     ADORÁCIA BUDE V UTOROK po večernej sv. omši.

     KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU BUDE V STREDU po večernej sv. omši.

     Biblické str. BUDE VO ŠTVRTOK po večernej sv. omši.

     SVÄTÉ OMŠE:

     Farský kostol:
     PONDELOK - 10:00,18:30,
     UTOROK - 6:30, 18:30,
     STREDA - 6:30, 18:30,
     ŠTVRTOK - 6:30, 18:30 - Rodinná,
     PIATOK - 6:30, 18:30,
     SOBOTA - 7:30, 18:30,
     NEDEĽA - 7:00, 8:30, 10:30 - Detská, 18:30,
     Penzión:
     SOBOTA - 16:30,

     Dnes po svätej omši o 10.30 hod. bude pobožnosť zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu, ktorá je spojená s možnosťou získať plnomocné odpustky. Kto sa na sviatok Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Ench. Indulgentiarum, concessio 2.).

     Dnes o 16.00 bude stretnutie jasličkovej pobožnosti.

     Vo štvrtok bude rodinná svätá omša.

     Spoločenstvo Južania pozýva všetkých na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, svedectvá a agapé. Vyučovanie bude v rámci kázne kňaza.

     Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 4. Pán Boh zaplať za Vašu obetavú službu..

     Od prvého novembra zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok.

     Na budúcu nedeľu budeme na začiatku svätých omší požehnávať adventné vence, ktoré môžete poukladať pred oltár. Zároveň bude o 10.30 detská svätá omša.

     Spoločná svätá spoveď pred vianočnými sviatkami v našej farnosti bude v nedeľu 22.12. 2019 od 15.00 do 18.00 hod.

     V pondelok po rannej svätej omši odchádzam na 3 dňové duchovné cvičenia. Vrátim sa vo štvrtok na večernú svätú omšu.

     Páry, ktoré budú mať na budúci rok sobáš, nech si vyberú jeden z termínov manželských náuk, ktoré musia absolvovať v centre pre rodinu:
     https;07-09.2.2020
     https;17-19.4.2020
     https;28-30.5.2020

Liturgický kalendár:

Po: Sv. Kataríny, Alexandrijskej, panny a mučenice.
Ut: Féria.
Str: Féria.
Štvr: Féria.
Pia: Féria.
So: Sv. Ondreja, apoštola.
Ne: 1. Adventná nedeľa, celoslovenská zbierka na charitu.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ:

    Pondelok

Farský kostol

10:00

Za Zdravie a BP pre Martina

    Pondelok

Farský kostol

18:30

Za obrátenie Františka a Edity

    Utorok

Farský kostol

6:30

Za Zdravie a BP pre rodinu Moniky a Michala

    Utorok

Farský kostol

18:30

Za Zdravie a BP pre Dominika a Katku

    Streda

Farský kostol

6:30

Za Zdravie a BP pre rodinu Petra a Evy

    Streda

Farský kostol

18:30

+ pohrebná Ján Firek

    Štvrtok

Farský kostol

6:30

+ Ján, Edita

    Štvrtok

Farský kostol

18:30

+Emília, Jiří, Štefan, Anna a Peter

    Piatok

Farský kostol

6:30

Za zdravie a BP pre rodinu a dar viery

    Piatok

Farský kostol

18:30

+ Magdaléna, Ján

    Sobota

Farský kostol

07:30

+ Monika

    Sobota

Penzión

16:30

Na úmysel

    Sobota

Farský kostol

18:30

+ František, Pavlína, Jozef

    Nedeľa

Farský kostol

07:00

+ Ján

    Nedeľa

Farský kostol

08:30

Za farnosť

    Nedeľa

Farský kostol

10:30

+ Kristína, Karol

    Nedeľa

Farský kostol

18:30

+ Pavol, Anna, Pavol

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK