KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Oznamy na 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 13.10.2019

     Dnes slávime 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ.

     MARIÁNSKE VEČERADLO BUDE V PONDELOK po večernej sv. omši.

     ADORÁCIA BUDE V UTOROK po večernej sv. omši.

     KORUNKA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU BUDE V STREDU po večernej sv. omši.

     Biblické str. BUDE V PIATOK po sv. omši.

     SVÄTÉ OMŠE:

     Farský kostol:
     PONDELOK - 10:00,18:30,
     UTOROK - 6:30, 18:30,
     STREDA - 6:30, 18:30,
     ŠTVRTOK - 6:30, 18:30 - rodinná,
     PIATOK - 6:30, 18:30 - Biblické str.,
     SOBOTA - 7:30, 18:30,
     NEDEĽA - 7:00, 8:30, 10:30 - detská, 18:30,
     Penzión:
     SOBOTA - 16:30,

     ŽATVA - Deň farnosti 2019.
Dnes popoludní od 14:30 hod. do 17:00 hod., ktoré bude prebiehať na Námestí Sv. Rodiny a v okolí kostola Deň farnosti. Príďte si odpočinúť pri dobrom jedle a rodinnej atmosfére a zabaviť sa aj s deťmi pri súťažiach a športových aktivitách. Súčasťou programu budú atrakcie pre deti - skákací hrad, trampolína, jazda na koňoch, pre dospelých je pripravený guláš a ďalšie zaujímavé sprievodné aktivity. Záverom laických ľudových misií bude slávenie farskej svätej omše o 18:30.

     V pondelok bude po svätej omši slávnostné večeradlo s Pannou Máriou a zároveň bude aj sviečkový sprievod. Prineste si sviece, aby sme sa mohli zapojiť do sprievodu. Pred sv. omšou ruženec nebude.

     V utorok pri adorácii sa budeme modliť modlitby za požehnanie našej farnosti a zároveň prednesieme Pánovi aj Vaše prosby, ktoré hodíte do košíka.

     Vo štvrtok manželské stretká pozývajú na rodinnú svätú omšu.

     V piatok sa pridáme k celosvetovej akcii milión detí sa modlí ruženec. Pozývam všetky deti, aby sa prišli pomodliť za lásku a pokoj vo svete.

     V sobotu bude v kostole u Piaristov stretnutie KCHO, prednášku na tému: Rozlišovanie Duchov bude mať gen. vikár. Mons. Peter Brodek. Program je na nástenke.

     V nedeľu je detská svätá omša o 10.30 hod. pozývam všetka deti.

     Dospelí pozývajú do zboru: mužov, ženy a všetkých, ktorí by chceli spievať pri svätých omšiach o 8.30 hod.

     Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 5. Pán Boh zaplať za Vašu obetavú službu.

     Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku začne v mesiaci September. V našej farnosti budú relikvie vystavené k úcte nedeľu 27.10. 2019. Program visí na nástenke kostola. Poprosil by som spoločenstvá keby si rozdelili služby v kostole pri uctievaní relikvií, aby nebol v kostole chaos .

     Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb .

     Ste slobodní a vo viere hľadáte životného partnera? Príďte sa zoznámiť na speed dating katRande, ktorý sa uskutoční 15. októbra 2019 o 18 hod., Centre pre rodinu, Farská 12, v Trenčíne V príjemnom prostredí sa môžete zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí rovnako ako Vy, hľadajú vo viere životného partnera. Viac informácií o tom, čo je to speed dating a registráciu nájdete na plagátoch na nástenke.

Liturgický kalendár:

Po: Féria.
Ut: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Str: Féria.
Štvr: SV. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučenía.
Pia: Sv. Lukáša, evanjelistu .
So: Féria.
Ne: 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, Misijná nedeľa, zbierka na misie.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ:

    Pondelok

Farský kostol

10:00

+ Pavol, Mária

    Pondelok

Farský kostol

18:30

+ Pavol, Jaroslav

    Utorok

Farský kostol

6:30

Za zdravie a BP a obrátenie v rodine

    Utorok

Farský kostol

18:30

Za zdravie a BP pre Moniku

    Streda

Farský kostol

6:30

+ Pavlína, Matúš

    Streda

Farský kostol

18:30

+Maria Barnetová pohrebná

    Štvrtok

Farský kostol

6:30

+ Jozef a rodičia

    Štvrtok

Farský kostol

18:30

+ Mária, Jozef, Emanuel

    Piatok

Farský kostol

6:30

+ Emília

    Piatok

Farský kostol

18:30

+ Milan, Anna

    Sobota

Farský kostol

07:30

Za zdravie a BP pre rodinu

    Sobota

Penzión

16:30

Na úmysel

    Sobota

Farský kostol

18:30

Poďakovanie za 45 r. manželstva Anny a Pavla

    Nedeľa

Farský kostol

07:00

Za farnosť

    Nedeľa

Farský kostol

08:30

+ Peter, Margita, Rudolf

    Nedeľa

Farský kostol

10:30

+ Marta, Ján a rodičia z oboch strán

    Nedeľa

Farský kostol

18:30

Za zdravie Milady

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK