KOSTOL SVATEJ RODINY V TRENČÍNE

Rozpis omší

Kostol Sv. Rodiny Trenčín - Juh

Trenčín Juh

 Nedeľa

7:00

8:30

10:30

18:30

 Prikázaný sviatok cez prac. deň

6:30

18:30

 

 

 Prikázaný viatok cez voľný deň

ako v nedeľu

 Pondelok

18:30

 

 

 Utorok, streda, štvrtok, piatok

18:30

 

 

 V prvý piatok v mesiaci

6:30

18:30

 

 

 V sobotu

7:30

18:30 

 

 

 Spovedanie - 1/2 hod. pred svätou omšou

 Spovedanie pred 1. piatkom
     - pondelok, utorok, streda: 17,30 - 18,30
     - štvrtok, piatok: 16,30 - 18,30

Úradné hodiny

V kancelárii farského úradu

 Pondelok

16:00 - 17:00

 Utorok

16:00 - 17:00

 Streda

16:00 - 17:00

 Štvrtok

----------------

 Piatok

9:00 - 10:00

© 2004 -    - pre WWW.KSRTN.SK